http://www.haanwyck.nl

Nieuwe werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt


Aan de Haanwijk in Harmelen wordt hard gewerkt om de nieuwe locatie voor de zorgkwekerij annex houtbewerkingsplaats voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt klaar te krijgen. Voor het realiseren hiervan kreeg de Stichting Haanwyck 17a (tevens het adres van de vestiging) een prijs van het VSB fonds van 10.000 euro. John Vork bestuurder van Stichting Haanwyck en Pedro Eduardo (Nu Zorg), directeur van deze nieuwe stichting, hebben beiden veel ervaring met het begeleiden van mensen en van groepen, met 1 op 1 begeleiding en logeerhuizen. Zij hebben grote plannen met het ontwikkelen van deze werkplek die vooral bedoeld is als ontmoetingsplaats voor mensen die zich door werk en/of een zinvolle dagbesteding verder willen ontwikkelen. Hier kunnen zij elkaar ontmoeten, integreren en leren van de ander. Ook al kunnen zij niet altijd communiceren met de maatschappij ,hier beleven zij wat ieder mens die werkt beleeft. Er wordt individueel gewerkt met respect voor elkaar. Door de grootte van deze locatie zijn er veel verschillende werkvormen mogelijk. In de binnenwerkplaats worden van afgedankte pallets tafels gemaakt. “Een mooie vorm van recycling”, zegt Pedro Eduardo hierover. De tafels die al klaar zijn zijn inderdaad prachtig geworden. In de bestaande kas is begonnen met het kweken van stekjes voor een onderneming. Op het grote buitenterrein wordt een kleine kinderboerderij met speeltuintje aangelegd. Ook is er plaats voor een groentetuin waarvan de groenten geleverd gaan worden aan de voedselbank. Deze tuin wordt ontwikkeld in samenwerking met het Futura College. Een belevingstuin staat ook in de planning, de steentjes om de paden aan te leggen liggen al klaar, er wordt gewacht op droger weer. De tuinaanleg wordt gedaan in samenwerking met Rodenburg die in hetzelfde gebouw een kantoor heeft. Zo is er voor jong en oud straks pasklaar werk aan de Haanwijk. Vind je het leuk om buiten te werken? Dan kun je in de tuin of kas aan het werk. Eventueel kun je ook, bij gebleken geschiktheid, mee met de tuinlieden van Rodenburg. Vind je het leuker om creatief met je handen bezig te zijn? Dan kun je in de houtbewerking aan de slag. Cliënten komen binnen via de wet WMO of re-integratiebureaus. Stagiaires en vrijwilligers zijn van harte welkom bij dit project. Meer informatie vind je op www.haanwyck.nl