Betrekken bewoners bij ontwikkelingen

In de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van het Dorsplatform (DPH) wordt regelmatig gesproken over hoe zij de bewoners van Harmelen beter kunnen bereiken en meer kunnen betrekken bij de ontwikkelingen van het dorp. De gemeente heeft vele plannen, ook voor Harmelen, die invloed hebben op het dorp en het karakter daarvan. Denk aan nieuwbouw, geluidsoverlast, milieu, uitbreiding bedrijfsterreinen.

Samen met het Dorpshuis wordt onderzocht hoe we meer bewoners kunnen betrekken/informeren bij deze ontwikkelingen. De komende periode zullen we organisaties en instellingen actief gaan benaderen en ook zullen we bij andere platforms ons oor te luisteren leggen over hoe zij dat aanpakken.

Met de dorpsambtenaar is gesproken over de subsidie die het Dorpsplatform Harmelen ontvangt. Een belangrijk aspect daarbij is dat burgerinitiatieven ook ingediend kunnen worden bij de gemeente. Als een bewonersinitiatief aangevraagd wordt bij het Dorpsplatform kijken wij of het zinvol is deze door te sturen naar de gemeente.

Ontwikkelingen rond Harmelen:

Brug in over de Oude Rijn halverwege de Harmelerwaard, Er zijn plannen om een aansluiting te maken tussen de Hugo de Vries weg en de rotonde op de Utrechtsestraatweg, inclusief een brug over de Oude Rijn. Zie hier voor meer informatie.

 

Snelfietsroute, Er zijn vergevorderde plannen over het aanleggen van een snelfietsroute tussen Woerden en Utrecht, door Harmelen. Zie dit document ter informatie.