Notulen werkgroep Leefbaarheid van 18 maart 2018.

/, Nieuws, Notulen/Notulen werkgroep Leefbaarheid van 18 maart 2018.

Notulen werkgroep Leefbaarheid van 18 maart 2018.

1. Opening en mededelingen
– Bankje + prullenbak op Joncheerelaan staat er goed bij
– Bordjes bij de kerk moeten nog de goede richting aanwijzen
– Yolan Koster zal aanwezig zijn bij de start van de Opschoonactie. Start 10uur.

2. Vorig verslag (24-1-‘18)
– Tekstueel en inhoudelijk: geen opmerkingen

3. Overige vergaderingen / acties
08-02-’18: Overleg met gemeente: verslag is nu binnen
Het idee van een Snuffelkast om fijnstof te meten in Harmelen is uitgezet bij de gemeente. Het artikel in de krant kwam op het juiste moment.
05-03-’18: Supporters Schone Buurt (gemeentewerf): er is een constructieve avond geweest. Veel mensen zijn druk in de weer met zwerfafval. Rob van der Logt, gemeente Woerden,  komt de spullen voor de Opschoonactie brengen.
Peukenbakjes (ter grootte van een stoeptegel): voorstel bij de bushaltes Acacialaan en Noordergaard.
In de buurt van café’s o.a. ‘Het Scheepje’ (Harmelerwaard) ligt na sluitingstijd veel glas op de weg/berm/fietspad.
Buitenruimte@woerden.nl kan gebruikt worden om punten van aandacht voor de gemeente te melden.
Er is melding gemaakt van overlast jongeren rondom het dorpshuis. Hier wordt ook drugs gebruikt. Het rest afval is voor de omstanders zichtbaar.  Er wordt contact opgenomen met de in Harmelen beschikbare wijkagenten: John (nu ook actief in Kamerik); Marian Vonk (18 uur) en Jeroen.
In heel Woerden zijn 6 boa’s beschikbaar in een proeftraject voor twee wijken. Harmelen is één hiervan.
13-03-’18 Bewonersbijeenkomst over dorpsagenda. Er was een goede opkomst. Ook vertegenwoordiging vanuit de Bavokerk en sportverenigingen.

4. Verkeer / afsluiting Dorpsstraat
Het Pompersplein wordt aangepast. De drempel wordt eruit gehaald en er wordt geasfalteerd. Dit geeft te veel problemen (scheuren) bij een huis. Dit betekent dat de Dorpsstraat weer een week afgesloten is. En de bus een andere route moet rijden. De borden voor de omleiding staan reeds klaar.

5. Geluid / milieu
Op het gebied van geluidsvermindering van snelwegen is er een nieuwe ontwikkeling. Beplating kan onder aan de vangrail gemaakt worden, waardoor het geluid niet meer van de snelweg afrolt. Met deze ontwikkeling zijn er mogelijk geen geluidswallen meer nodig omdat het geluid, door een soort lamellen, naar boven wordt gekaatst. Mogelijk ook te gebruiken langs de rails.
Mogelijk kan het als proef op de A12 bij Harmelen worden ingezet?
Afgesproken wordt om dit onderwerp bij iedere bespreking met de gemeente aan te kaarten.

6. Geluidsoverlast
Er is begonnen met de geluidswal vanaf De Meern door te trekken. De vraag is waar het geluid neervalt binnen Harmelen als straks de geluidswal aanwezig is.
In Bodegraven -Reeuwijk zijn er Snuffelkasten geplaatst om fijnstof aan te tonen. Is dit ook niet iets voor Harmelen?

7. Mauritshof
De brief is nu doorgestuurd naar de gemeente. Bij doorsteegje zoveel hondenpoep dat je moet uitkijken dat je er niet op uitglijdt.

8. Hondenbeleid
Het tarief van de hondenbelasting is gehalveerd.
De suggesties ten aanzien van de hondenuitlaatplek Koningspark zijn door de gemeente doorgevoerd.

9. Avontuur natuur
De paden zijn erg breed en met puinzand met glas aangelegd. Dit zand is niet bedoeld voor wandelpaden. Niet kindvriendelijk en ook niet vriendelijk voor honden. Het berijden van de paden door zware machines is ook niet constructief.

10. Opschoondag 24 maart a.s.
Het bericht is afgelopen zondag naar de pers gestuurd.
Er zal dit jaar geen Barrista koffie worden geschonken. Vrijwilligers van het Dorpshuis zullen de vrijwilligers van de opschoondag vooraf voorzien van koffie en bij terugkomst is er gebak van de gemeente en wederom lekkere koffie van het Dorpshuis.
Jose en Yolan zullen de vrijwilligers aan het begin toespreken
De prullenbak in het Vijverbos is nog steeds kapot. Bij de picknicktafel is er nu geen gelegenheid om het afval weg te werpen in de prullenbak

11. Opheffen brievenbussen
PostNL heeft een reductie van het aantal brievenbussen in Harmelen aangekondigd. Ook de brievenbus bij de EMTE zou dan moeten vervallen. Dit lijkt ons geen goed plan. De bus is goed bereikbaar in het Dorp en voor de ouderen vanuit Gaza. Joke Kleijn stelt een brief op die door Ko ondertekend en verstuurd zal worden namens het Dorpsplatform.

12. Wvttk / Rondvraag
Geen

13. Volgende vergaderingen
– De volgende vergadering van de werkgroep:
woensdagavond 6 Juni om 20.00 uur in het Dorpshuis.

voor meer informatie: leefbaar@harmelen.nu

 

2018-04-03T22:16:36+02:00