Per 1 juli 2021 zal de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking treden. Een wet die zonder uitzondering op elke stichting en vereniging van toepassing is. Het doel van deze wet is om de kwaliteit van besturen te verhogen en het risico op onrechtmatigheden te verkleinen.

Om een aantal prangende vragen te beantwoorden, organiseert Hart voor Woerden, in samenwerking met het NOV, dit webinar. We behandelen bijvoorbeeld wat de bedoeling is van deze wet en hoe de nieuwe wet van invloed kan zijn op jouw organisatie, stichting, club of vereniging.

Online workshop: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen op 15 juni 2021 van 19:30 – 21:00 uur.

Aanmelden via deze link