In het voorjaar hebben we u bericht over de plannen om de oude begraafplaats op te knappen. Sedertdien heeft men niet stilgezeten.

Op de eerste “doe-dag”, 25 juni jl., hebben zo’n 20 vrijwilligers, waaronder familieleden van mensen die hier begraven liggen, de handen uit de mouwen gestoken. Met hulp van de gemeente, die hulpmiddelen verschafte en twee houten banken ter beschikking stelde, werden de eerste stappen gezet om de begraafplaats weer een mooi aanzien te geven. Het gras werd gemaaid en onkruid werd gewied en grafstenen werden rechtgezet. De door Jan Burggraaf op 15 juni gegeven cursus graflettering was door een aantal menen gevolgd en deze brachten hun verworven kennis op de 25e in praktijk.

Maar we zijn er nog niet. Daarom is er op vrijdag 2 september, van 13.30 – 16.30 uur wederom een Doe-dag, waar we aandacht willen besteden aan een vijftal onderwerpen:

  1. het renoveren van de door de gemeente gegeven banken
  2. periodiek (groen) onderhoud
  3. historie en communicatie
  4. doorontwikkeling
  5. fondsen werven

Mochten mensen (wederom) mee willen doen, dan zijn zij van harte welkom en kunnen zij zich aanmelden via: oudebegraafplaatsharmelen@gmail.com