Harmelen 2017-11-09T15:05:16+01:00

Wat doet het Dorpsplatform Harmelen?

Het doel van het dorpsplatform is om gezamenlijk te werken aan het in stand houden en verbeteren van een goed woon- en leefklimaat in Harmelen. Samenwerking tussen bewoners en instellingen in Harmelen en de gemeente is hierbij noodzakelijk, zodat problemen integraal kunnen worden aangepakt. Het dorpsplatform geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op de leefbaarheid in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen m.b.t. de leefbaarheid van Harmelen, het dorpsplatform om advies te vragen.

Lees meer
Harmelen rooms katholieke kerk van boven af gezien

 

Laatste Nieuws

meer nieuws