Programma Politiek Café 29 september 2018
Het Politiek Café van 29 september a.s. is deels gewijd aan het belang van buurt- en dorpshuizen c.q. het belang van wijk- en dorpsplatforms in de gemeente Woerden. Daarnaast is er aandacht voor de wel of niet realiseerbare ambities van onze gemeente in het kader van “Woerden-gasvrij”. In “Schot voor de Boeg” komt een oproep voor een bijzondere reddingsoperatie aan de orde.

 

12.00 uur Opening

12.05 uur De rol van buurt- en dorpshuizen en wijk- en dorpsplatforms in het democratisch proces Karla Peijs, oud-commissaris van de Koningin, oud-minister en thans voorzitter van het Dorpshuis Harmelen, zal haar licht laten schijnen op deze rol. Burgemeester Victor Molkenboer doet hetzelfde vanuit zijn portefeuille-onderdeel ‘burgerzaken en communicatie’. Jeannette van Dongen, oud-gemeenteraadslid, zal dit tweegesprek richting geven.

12.35 uur Pauze

12.50 uur Schot voor de Boeg Jelle IJpma gaat een poging wagen het “Romeinse Schip” ‘vlot’ te trekken

12.55 uur Woerden Gasvrij In dit deel van het ‘café’ wordt geprobeerd om wat meer duidelijkheid te krijgen over de stand van zaken rond deze ‘gasvrije ambitie’ en over de heersende standpunten van enkele betrokkenen – van ‘nabij’ tot ‘op afstand’. Naast Karin Verdooren, directeur woningcorporatie GroenWest verwelkomen wij Reem Bakker, raadslid-voorzitter van ‘Fractie Bakker’ in Woerden. Als derde panellid schuift aan: Lotte Breunesse, manager Consument bij Enexis (het ‘Stedin’ van Noord- en Zuid-Nederland). Dit debat staat onder leiding van oud-wethouder Cor van Tuijl.

13.30 uur Afsluiting en napraten

Het Politiek Café wordt gehouden in ’t Bierhuys, Van Oudheusdenstraat 3a, Woerden.

Zaterdag 29 september 2018, aanvang 12.00 uur – einde 13.30 uur.

Toegang gratis, iedereen is hartelijk welkom