Samen doen wat nodig is. Proef gebiedsgericht werken in Molenvliet en Harmelen

/, Nieuws/Samen doen wat nodig is. Proef gebiedsgericht werken in Molenvliet en Harmelen

Samen doen wat nodig is. Proef gebiedsgericht werken in Molenvliet en Harmelen

In de wijk Molenvliet en het dorp Harmelen zijn een wijk- en dorpsambtenaar voor 18 uur in de week aan de slag. Samen met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties werken ze gericht aan dat wat voor het dorp, de wijk, buurt of voor een straat van belang is. De wijk-/ dorpsambtenaar begeleidt initiatieven, legt verbindingen met ambtenaren in het stadhuis en onderling tussen buurtgenoten of organisaties. Samen doen ze wat nodig is voor een veilige, schone en prettige buurt.

Bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties weten vaak het beste wat er leeft in een gebied. Geparkeerde fietsen die in de weg staan, een speeltuintje dat opgeknapt moet worden of overlast van hangjongeren. Ze kennen ook de eenzame buurman die een schaakmaatje zoekt, organiseren samen een gezellig buurtfeest of werken elke zaterdagochtend in de gezamenlijke moestuin.

Bewoners met initiatieven
Het is in deze samenleving niet altijd vanzelfsprekend meer dat de overheid het initiatief neemt bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties kunnen en willen zelf veel doen om sociale kwesties aan te pakken. Vaak leven er al initiatieven om een straat, buurt, of dorpskern te verbeteren. Denk aan het dorpshuis in Harmelen of de leeskastjes in Molenvliet. Initiatieven die inwoners en maatschappelijke organisaties zelf oppakken, het liefst zonder dat de gemeente ze voor de voeten loopt met allerlei regels. De wijk-/ dorpsambtenaar helpt hen daarbij graag vanaf de zijlijn door de juiste lijntjes te leggen binnen het stadhuis of met andere organisaties.

Maatwerk
Deze gebiedsgerichte aanpak zorgt voor maatwerk. Tijdens de proef die twee jaar loopt, onderzoekt de wijk-/dorp ambtenaar eerst wat een straat, buurt of gebied nodig heeft. Daarna kijkt zij wie wil en kan meewerken. Zijn er te weinig parkeermogelijkheden in een winkelstraat? Dan vragen ze de winkeliers om mee te denken. Is het erg glad in een hofje of bepaalde straat? Misschien zijn er bewoners die graag helpen met het bestrijden van gladheid en kan er door de gemeente samen met een sleutelbeheerder een container met strooizout geplaatst worden. Deze manier van werken betekent goed naar elkaar luisteren en samenwerken en ook dat bewoners, organisaties en ondernemers elkaar laten doen waar zij het beste in zijn. In het eerste jaar van de proef zorgt de wijk- /dorpsambtenaar voor een wijk-/dorpsanalyse. Na dit eerste jaar volgt er een evaluatie van de nieuwe gebiedsgerichte aanpak, zodat in het tweede jaar van de proef kan worden bijgestuurd. Na twee jaar wordt de proef afgerond met een advies aan de gemeenteraad over het vervolg.

Op bijgaande foto de 2 wijk-dorpsambtenaren voor Harmelen en Molenvliet. Voor het dorpshuis zit de dorpsambtenaar van Harmelen, Marion Vonk.

 

2018-04-25T13:01:31+02:00