notulen

/Voeg code toe voor de </head> tag.notulen

Verslag Dorpsoverleg 19 februari 2019, schuifruimte bedrijventerrein

2019-03-11T14:20:57+02:00

Op 19 februari jl. heeft de Gemeente Woerden tijdens een bewonersoverleg uitgebreid informatie gegeven over het onderzoek dat gestart is naar uitbreiding van bedrijventerreinen in de Gemeente Woerden. [...]

Verslag Dorpsoverleg 19 februari 2019, schuifruimte bedrijventerrein 2019-03-11T14:20:57+02:00