tijdelijk vaarverbod en boten weg uit dorpscentrum Harmelen

//tijdelijk vaarverbod en boten weg uit dorpscentrum Harmelen

tijdelijk vaarverbod en boten weg uit dorpscentrum Harmelen

Vorige week is door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (het waterschap) een tijdelijk vaarverbod afgekondigd voor de Leidsche Rijn. Dit is gedaan om voldoende aanvoer van zoetwater naar het westen te garanderen. Om de westelijk gelegen waterschappen te kunnen voorzien in deze zoetwatervraag, zal vanaf dinsdag 24 juli 9.00 uur onder meer via de Leidsche Rijn en Oude Rijn extra zoetwater naar het westen wordt gepompt. Door deze maatregel is de Haanwijkersluit niet bevaarbaar en dus gestremd voor al het scheepvaart.

Nu is geconstateerd dat tussen de Haanwijkersluis en de Dorpsbrug in Harmelen een aantal vaartuigen liggen die de doorstroming door de Haanwijkersluis negatief beïnvloeden. Het waterschap vraagt daarom alle eigenaren en gebruikers van deze vaartuigen om zo spoedig mogelijk, uiterlijk voor woensdag 1 augustus, de vaartuigen te verwijderen. Tussen de Haanwijkersluis en de Dorpsbrug in Harmelen mogen geen boten meer afgemeerd zijn tot nader orde. Bootbezitters kunnen hun vaartuig verplaatsen stroomopwaarts voor de Dorpsbrug.

Voor meer informatie over het vaarverbod zie https://www.woerden.nl/inwoners/nieuws/vaarverbod-leidsche-rijn

Actuele informatie over de droogte en deze stremmingen vindt u op de website www.destichtserijnlanden.nl

 

 

2018-07-28T11:52:58+01:00