Agenda Dorpsoverleg 27 november 2018, vanaf 19.30uur staat de koffie/thee klaar

20.00uur Bijpraten over de Dorpsagenda.                                                                                                                                                                                

Na de enquête, gehouden in mei 2018 waarbij bijna 300 inwoners hun mening hebben gegeven over voor hen belangrijke punten, is in het dorpsoverleg van september verder gegaan met een overleg waarbij inwoners en ambtenaren van de Gemeente Woerden, Politie en andere betrokken professionals een aantal (knel)punten besproken hebben die uit de enquete boven kwamen.
Voor meer informatie zie de link:
https://gallery.mailchimp.com/26454654d424f732d0f6e826c/files/4ac8343f-2bff-4bf9-a7ee-532642dee4ee/Dorpsagenda_Harmelen_2018_2019..xlsx

Nu willen we verder met het invullen, uitwerken en realiseren van de Dorpsagenda Harmelen 2018-2019 maar daarvoor bent u nodig!

Meld u aan en ga samen aan de slag. Bedenk wie er nog meer nodig zijn en werk mee aan een fijn Harmelen waar het goed wonen, werken, sporten, recreëren en zorgen voor elkaar is.

20.45 tot 21 uur pauze

21.00uur Oud en Nieuw zonder overlast

Uit de enquête, gehouden in mei 2018 waarbij bijna 300 inwoners hun mening hebben gegeven over voor hen belangrijke punten, blijkt dat 25% van de invullers ernstige overlast ervaart van het afsteken van vuurwerk.
Om met elkaar na te denken en te bespreken hoe het feest van Oud en Nieuw 2018/2019 zonder die ernstige overlast kan zijn, willen we dit nu bespreken.

Eerder heeft de werkgroep Leefbaarheid van het Dorpsplatform nagedacht over vuurwerk-vrije zones en dit in een kaart van Harmelen zichtbaar gemaakt. In de rode cirkels staan de beoogde vuurwerk-vrije zones, en in groene cirkels de gedoog zones zie
https://gallery.mailchimp.com/26454654d424f732d0f6e826c/images/d46345b4-48d6-4daf-b761-17a07ccbbb27.jpg

Naast de regels die de gemeente en politie hanteren over het afsteken van vuurwerk en opruimen van de restanten, zie
https://gallery.mailchimp.com/26454654d424f732d0f6e826c/files/cfc767f3-02a4-4e68-be4e-c847378baf7a/brief_oud_en_nieuw_gemeente_Woerden.docx    willen wij met de inwoners en organisaties in discussie over wel of geen overlast, wel of geen vuurwerk, waar wel en waar absoluut minder gewenst, of waar niet.

Laat u mening horen en kom naar het Dorpsoverleg, in het Dorpshuis Harmelen, Schoollaan 8

22.00uur Einde vergadering

Weet u dat wij bestuursleden zoeken, als voorzitter van diverse werkgroepen/commissies maar ook een secretaris en penningmeester? Voor meer informatie zie profielbeschrijving Vrijwilliger DB DP of vraag aan een van de bestuursleden voor, na of tijdens het dorpsoverleg