Dorpsoverleg (algemene vergaderingen)

Dorpsoverleg (algemene vergaderingen)2017-10-12T12:29:02+02:00

Notulen > Dorpsoverleg (algemene vergaderingen)

Snel naar de notulen van andere werkgroepen? Klik op een van onderstaande knoppen

Zoekt u naar een specifiek onderwerp? Hier kunt u zoeken

Wat is het Dorpsoverleg?

beweeg uw muis hier

Dorpsoverleg is eigenelijk de algemene vergadering van het dorpsplatform Harmelen

Het Dorpsplatform, de vertegenwoordigers van de maatschappelijke instellingen en organisaties en de Gemeente vormen tesamen het Dorpsoverleg. Zo kunnen ondermeer de woningbouwvereniging GroenWest, de Ondernemersvereniging (AHOV), de politie, de scholen, 3VO afd. Harmelen en het Algemeen Maatschappelijk Werk Weidesticht en andere organisaties in het Dorpsoverleg vertegenwoordigd zijn.

Drie maal per jaar, in het najaar, in februari en in het voorjaar, wordt het Dorpsoverleg gehouden. Tijdens het Dorpsoverleg staat een bepaald thema centraal. Daardoor wordt het Dorpsoverleg ook goed bezocht.

Tijdens het Dorpsoverleg wordt met de inwoners van Harmelen overlegd over aktuele zaken en verslag gedaan van het regulier overleg met de wijkwethouder ( voor Harmelen de burgemeester ) dat steeds enkele dagen vvoor het Dorpsoverleg plaats vindt. Tijdens de voorjaarsvergadering wordt het jaarverslag en het financieel verslag gepresenteerd en besproken.

Go to Top