Notulen

Notulen 2017-09-21T12:25:17+00:00

Hieronder treft u de notulen aan van alle eerder gehouden vergaderingen op aflopende volgorde (meest recente notulen eerst, oudste laatst).

Bekijkt u liever de notulen per werkgebied/vergadering? Ga dan naar de betreffende pagina via het menu (of gebruik de rode knoppen onderaan deze pagina)

Activiteitenplan 2018

ACTIVITIETENPLAN 2018 van de Stichting Dorpsplatform Harmelen Voor 2018 stelt het Algemeen Bestuur van de Stichting Dorpsplatform Harmelen zich voor om naast de voorzetting van de activiteiten die in d [...]

Snel naar de notulen van andere werkgroepen?

klik op een van onderstaande knoppen

Algemeen bestuur
Dorpsoverleg (Alg. Verg.)
Leefbaarheid
Verkeer & ruimte
Zorg & Welzijn

Zoekt u naar een specifiek onderwerp? Hier kunt u zoeken