Na het welkomstwoord door Jose van Engelen als voorzitter van het Dorpsplatform is het woord gegeven aan Walter van Boven van “Inbraak preventie van Boven” uit Bodegraven. Ondersteund door een aantal praktijkervaringen van de aanwezige politieagent heeft de Heer van Boven middels een presentatie uitleg gegeven aan het publiek hoe makkelijk wij het soms aan inbrekers maken om zaken uit onze huizen te ontvreemden en hoe relatief eenvoudig het is om hier iets tegen te doen. Hij heeft hiertoe diverse tips gegeven, die veelal relatief betaalbaar zijn en veel leed kunnen voorkomen.

Voorts heeft Mark van Baaren van de Gemeente Woerden laten zien hoe het snelfiets traject er nu precies uit komt te zien en welke aanpassingen er zullen worden gedaan om de verkeersveiligheid over het gehele tracé te kunnen waarborgen. Hier waren diverse vragen over bij de aanwezige bewoners en deze zijn allen beantwoord. Het voorstel gaat nu naar de Gemeenteraad waar 30 september een besluit zal worden genomen over de voortgang. In het kader van de strategische heroriëntatie staan budgetten onder druk, maar er is goede hoop, dat de aanleg van het snelfietspad doorgang zal kunnen vinden.

Als laatste was er de gelegenheid om vragen  te stellen aan Wethouder Tymon de Weger. De vragen waren vooraf zoveel als mogelijk verzameld, maar lokten gelukkig ook spontane reacties van andere aanwezigen uit. Al met al een levendige discussie over onderwerpen als de bouwplannen  in het Hof van Harmelen, de algehele behoefte aan woningen voor nu en in de toekomst en hoe deze binnen de rode contouren kunnen blijven, wat de grote wens is van de meeste inwoners van Harmelen. Het bouwen binnen de rode contouren staat zeker onder druk als de Gemeente blijft vasthouden aan de genoemde aantallen en uitgangspunten. Uitgangspunten en uitkomsten waar o.a. de Groene Buffer een andere mening over is toegedaan. De discussie zal hierover in de toekomst verder kunnen worden gevoerd en de Gemeente staat zeker open om tot een voor alle partijen acceptabele oplossing te komen, waarbij er ruimte is voor alternatieve ideeën mits uitvoerbaar.

Ook is de energie transitie besproken en de suggestie om wellicht een wal van zonnepanelen te maken langs de A12 , die tevens geluidslast zou kunnen verminderen. Voor een reguliere geluidswal is geen geld. Dit in combinatie met een groot natuurbos tussen Harmelen en Woerden zijn zaken, die wellicht mogelijk zijn, waar positief op wordt gereageerd, maar die nog zeker niet zijn uitgekristalliseerd. Op dit moment zijn en nog geen concrete plannen voor een “zonneschermwal” noch een natuurbos heeft Tymon de Weger aangegeven. Wel zijn er gesprekken met de provincie, Natuurmonumenten en het Utrechts landschap waarin deze wensen ter tafel zijn gekomen.

Tegen 10 uur werd de avond afgesloten door de voorzitter en was er nog de gelegenheid om onder het genot van een drankje wat met elkaar na te praten. Het dorpsplatform ziet u graag op een van de volgende bijeenkomsten, die binnenkort zullen worden gepland.