Aanwezig: Ko Kleijn (Vz), Marjan van Wijk, Huib van Loo, Annette Kooijman (not),
Afwezig: Renee Spigt, Alexander Kleijne

1. Opening en mededelingen
Eenieder wordt welkom geheten

2. Vorig verslag (14-3-‘18)
Tekstueel en inhoudelijk: geen opmerkingen
N.a.v.:
– Bankje + prullenbak op Joncheerelaan staat er goed bij, wel veel rommel. Ko had hier melding van gemaakt richting de gemeente. Heeft melding teruggekregen dat de rommel weg is. Echter het is niet de gemeente die de rommel heeft opgeruimd maar vrijwilligers van de Bavokerk. Actie: Ko neemt nogmaals contact op met de gemeente om het legen van de prullenbak (die overigens op het terrein van de kerk is geplaatst door de gemeente) op te nemen in de route van de gemeente.
– Peukentegels worden niet geplaatst.
– De aanpassing van de drempel op de Dorpstraat heeft nu gewerkt.

3. Overige vergaderingen / acties
24-03-’18: De opschoondag heeft 59 deelnemers op de been gebracht en er zijn 69 zakken zwerfvuil opgehaald. Dit is een groot succes. Klein verbeterpunt: verslag voor pers eerder versturen, namelijk zelfde dag.

27-03-’18: AB

28-03-’18: Inloop wateropvang Breeveld: Over dit gedeelte heeft de gemeente goed gecommuniceerd; verbazingwekkend is dat de gemeente over de aanleg van een dijk van 200m langs de Rijn geen woord rept met de bewoners op dat stuk.
24-04-’18: AB Jan Willem Gombert is gevraagd voor Verkeer
28-05-’18: gesprek met gemeente en bestuur Dorpshuis: enquête is door 279 personen ingevuld. Op het moment van de vergadering nog te weinig bekend, dit wordt in het komende dorpsoverleg gecommuniceerd.

4. Geluid / milieu
Het idee wordt geopperd om een avond over geluid te organiseren
De VVN heeft bezwaar gemaakt tegen de verkeersituatie op de Dorpsstraat ter hoogte van de EMTE.

5. Mauritshof
De brief is nu doorgestuurd naar de gemeente. Er is hierop nog geen reactie ontvangen.

6. Hondenbeleid
De suggesties ten aanzien van de hondenuitlaatplek Koningspark zijn door de gemeente doorgevoerd. Na de zomer moet het afgerond zijn.

7. Opheffen brievenbussen
PostNL heeft naar aanleiding van het protest de brievenbus op Oudeland gehandhaafd en de brievenbus op de Kalverstraat is weggehaald. Echter de brievenbus was reeds uit het schema van legen gehaald, hierdoor is post (ook rouwpost) niet bezorgd. Het probleem is nu opgelost.

8. Warmteplannen gemeente Woerden
Wat zijn de gedachten van de gemeente om huizen van het aardgas te krijgen. Welke plaats heeft Harmelen hierin? Woerden wil in 2030 klaar zijn.

9. Wvttk / Rondvraag
Dugout is zonder overleg bij het trapveld van de Noordergaard gezet (Ko zoekt uit hoe dit zit).

10. Volgende vergaderingen
– De volgende vergadering van de werkgroep:
woensdagavond 19 September om 20.00 uur in het Dorpshuis.
– 26 juni: Dorpsoverleg
– 31 juli: AB
– 14 augustus: Overleg met gemeente
– 25 september: Dorpsoverleg (allen)