Vervolg op de schouw rond woninginbraken van 25 oktober 2017

/, Nieuws/Vervolg op de schouw rond woninginbraken van 25 oktober 2017

Vervolg op de schouw rond woninginbraken van 25 oktober 2017

Het vervolg van de schouw op 25 oktober, waarbij met name gekeken is naar het voorkomen van woninginbraken en de benodigde aanpassingen door onder andere de gemeente,  heeft de gemeente ons geinformeerd over de aanpassingen in de openbare verlichting.

Vanuit het team Realisatie en Beheer is onlangs een Keuzenotitie Openbare Verlichting aan de Raad voorgelegd. De behandeling van het stuk zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 20 december.
Bijgaand voor geïnteresseerden de link naar het document: https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken

Ten aanzien van de koppeling veiligheid en openbare verlichting en specifiek het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) zijn de volgende zaken van belang:
• Bij reconstructie wordt kleur en lichtsterkte langs de weg aangepast;
• De ingangen/uitgangen van achterpaden worden voorzien van een lichtmast die als hoofdtaak heeft het verlichten van de rijbaan en verlichting naar achter laat vallen in de ingang/uitgang achterpad.
• Achterpaden zelf worden niet verlicht vanwege geen ruimte voor plaatsen lichtmasten.
• Armaturen aan schuttingen of stenen muurtjes worden door de gemeente niet gefaciliteerd vanwege hoge kosten en installatieverantwoordelijkheid

De overige actiepunten uit de schouw (snoeien groen/paaltje/kapotte verlichting) zijn doorgestuurd naar de bettreffende afdeling die heeft laten weten dat de punten zijn opgepakt.

 

2017-12-14T11:53:56+00:00