Het Wijkplatform Harmelen heeft een overleg gehad met een aantal bewoners van Mauritshof. Er leven bij de bewoners namelijk een aantal wensen die zij graag bij de gemeente willen aankaarten. De brief, zie bijlage b171204 Mauritshof, die enige tijd geleden gestuurd is, is door omstandigheden nu pas in behandeling genomen. De gemeente, afdeling Buitenruimte is hiermee wel voortvarend aan de slag gegaan.

Naast de meldingen over extra verlichting waren er ook vragen over de verkeersafwikkeling, met name rond de scholen. Veel ouders en leerkrachten van de brede school rijden via de Mauritshof naar de Claushof. Dit geeft extra verkeersdruk in de smalle straat.

De gemeente geeft aan dat zij hier als gemeente verkeerskundig niet zoveel aan doen. Er is eerder al een keer door een bewoner voorgesteld om een inrijverbod in te stellen tijdens breng- en haaltijden. Dit moet echter voor iedereen gelden, dus ook voor bewoners, omdat dit anders niet handhaafbaar is. Helaas speelt in deze situatie het gedrag van de automobilisten een rol en daar kunnen we als gemeente weinig aan doen.

Wellicht is het goed om als bewoners in gesprek te gaan met de school om op die manier het onderwerp onder de aandacht te brengen. Het dorpsplatform wil zich inzetten om dit gesprek te organiseren, als bewoners daar behoefte aan hebben.

Neem contact met het Dorpsplatform, werkgroep Leefbaarheid op, door een mail te sturen naar leefbaarheid@harmelen.nu en we gaan samen met u aan de slag.