Tijdens het Dorpsoverleg, dinsdag 27 november aanstaande, wordt tijd ingeruimd om met elkaar te bespreken hoe we de jaarwisseling 2018/2019 in Harmelen voor iedereen leuk en gezellig kunnen maken/houden.

Vuurwerk, wel of niet?  Vuurwerkvrije zones?? Gezamenlijk vuurwerk??

Wil je je mening laten horen, meld je dan nu aan via secretaris@harmelen.nu  Wil je meer informatie en een agenda meld je dan aan op harmelen.nu/nieuwsbrief 

Kom meepraten op dinsdagavond, vanaf 19.30uur is er koffie of thee en vanaf 20uur starten we het Dorpsoverleg. Welkom in het Dorpshuis Harmelen, Schoollaan 8, Harmelen