Wat kan er beter in Harmelen? Vul nu de enquete in

//Wat kan er beter in Harmelen? Vul nu de enquete in

Wat kan er beter in Harmelen? Vul nu de enquete in

Wat kan er beter in Harmelen?

Om dat te weten te komen houdt het Dorpsplatform Harmelen een enquête onder de inwoners van Harmelen. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente zich richt op het aanpakken van thema’s die echt leven onder de bewoners van Harmelen. Daarom organiseren wij bewoners-bijeenkomsten, gaan in gesprek met inwoners en dus nu deze enquête.

Door deze enquête wordt duidelijker welke meningen en wensen de inwoners van Harmelen op de onderwerpen Veiligheid | Ruimte, Woningbouw & Bedrijvigheid | Verkeer & Bereikbaarheid | Zorg & Welzijn | Sport & Cultuur | en Omgevingskwaliteit hebben. Met de uitslag van de enquête wordt ‘de Dorpsagenda van Harmelen’  verder aangevuld. De Dorpsagenda is de agenda van, vóór en dóór Harmelenaren, waarin beschreven staat wat Harmelenaren belangrijk vinden en waar Harmelenaren gezamenlijk aan willen werken. Met als gezamenlijk doel de leefbaarheid van Harmelen behouden en versterken.

De Dorpsagenda wordt opgesteld als een actiepunten-lijst voor de korte en lange termijn. Door samen te werken aan deze agenda leren inwoners van Harmelen elkaar beter kennen en zullen we samen werken aan een gemeenschappelijk geformuleerd en gedragen doel. Zo ontstaat er nieuwe dynamiek in het dorp.

Tot 30 mei 2018 kunt u deze enquête, https://harmelen.nu/dorpsplatform/enquetes/enquete-mei-2018/ , die ongeveer 10minuten van uw tijd kost,  invullen.
Onder de invullers verloten wij tweemaal een luncharrangement voor 2 personen en vijfmaal koffie-of thee met taart voor 2 personen in het Dorpshuis, dus vul ook de 2e bladzijde in en laat uw email-adres achter.

Als u uw stem laat horen, zorgen wij, met u, voor een mooier en leefbaarder Harmelen.

 

2018-05-16T14:03:43+00:00