Belangrijke aanvulling op het eerdere bericht over de afsluiting van de A12 tussen 27 september en 7 oktober 2021:

  • Bij de start van de werkzaamheden staan overdag op het kruispunt Haanwijk en de van Koningsbruggenweg 2 verkeersregelaars voor het begeleiden van het fietsverkeer.
  • Met borden bij het kruispunt van Koningsbruggen (N419)- en de Adriaan van Beusichem-weg wordt aangegeven dat verkeer richting Woerden/Den Haag via de rondweg om Harmelen heen moet rijden.
  • Er komt een extra bord met bestemming “Den Haag” op de van Koningsbruggenweg; verkeer wordt daarmee de rondweg om Harmelen opgestuurd.
  • De oprit van de A12 richting Den Haag is afgesloten, verkeer wordt omgeleid over de A12 richting Utrecht.
  • Verkeer richting Rotterdam/Den Haag wordt via de snelwegen omgeleid
  • Verkeer richting Woerden moet de afrit de Meern nemen en via Achthoven (N228) en de M.A. Reinaldaweg (N204) Woerden bereiken.

Ten slotte is door de gemeente aan Rijkswaterstaat aangegeven dat de situatie rond Harmelen goed gemonitord moet worden en dat bij grote verkeershinder aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Rijkswaterstaat zet hiervoor een apart doorstromingsteam op.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Rijkswaterstaat, telefoon 0800-8002