Verslag vergadering 02-09-2014

Datum: 02 september 2014

Tijd: 20.00 – 22.15

Plaats: De Kievit

Aanwezig:

Marianne van den Bogert (MB), Ko Kleijn (KK), Karin Speelman (KS) en Gert-Jan Kamphuis (GK)

1. Vorig verslag. (14.05.2014)

Tekstueel en inhoudelijk: geen opmerkingen.

2. gehouden acties/vergaderingen

-20/5 AB: geen verslag

-26/5 Regulier overleg met de wethouder: geen verslag

– 3/6 Dorpsoverleg: geen (officieel ) verslag

Hondenbeleid: Gemeente gaat het per 1 januari oppakken, 29 september komt er mogelijk een aangepast plan. Marianne gaat op persoonlijke titel naar de vergadering.

3. OORTJESPAD

Karin meldt dat de vlindertuin door de postcodeloterij wordt gefinancierd . Er is vanuit de werkgroep wel interesse in de gang van zaken maar blijven bij de opmerking, van het vorige verslag, dat het geen specifiek Harmelens gebeuren is.

4. VUURWERK

Er is vanuit de gemeente nog niets vernomen over de aanpak. In oktober wordt er een uitspraak verwacht. Onderwerp wordt meegenomen bij het regulier overleg met de gemeente.

5. BLOEMBAKKEN

Deze zijn dit jaar niet geplaatst. Ko gaat bij de gemeente na wat de argumentatie hiervan is.

6. PICKNICKSET HAANWIJKERSLUIS

De tafel en het kunstwerk zijn geplaatst. Ko vraagt nog aandacht voor de naastgelegen parkeerplaats en de staat van onderhoud.

7. SPEELTERREIN KORENMOLEN

De initiatiefneemster Claudia heeft nog niets van haar laten horen.

8. OPSCHOONDAG 2014/15

Ko heeft geregeld dat de gemeente op zaterdag 20 september 2014 een boot ter beschikking stelt om de vijver bij de Noordergaard schoon te maken.

Tijdstip tussen 10 en 12. Er heeft zich tot nu toe 1 persoon aangemeld. Ko geeft aan weinig tijd te hebben om deze actie te promoten.

De opschoondag van 2015 staat gepland op 28 maart. Hier wordt een man of 40 verwacht.

9. WVTTK/RONDVRAAG

Karin vraagt of er al wat bekend is over wat de gemeente gaat doen met de bomen aan de Zwaan.

Gert-Jan vraagt of er al plannen zijn over de sanering van de essen op de Groenendaal.

Marianne vraagt of de website van het Dorpsplatform geactualiseerd kan worden met o.a. verslagen van vergaderingen etc.

Marianne: ter tafel kwam de vraag van de Groene Buffer of er misschien een samenwerking kon komen tussen de Kievit, Avontuur Natuur en de plannen van de Groene Buffer t.a.v. de polder Bijleveld.

Helaas beschikten wij op die avond over onvoldoende gegevens van de Groene Buffer maar wij staan als werkgroep niet afwijzend t.o.v. van dit idee. We wachten de documentatie van de Groene Buffer af.

10. KOMENDE VERGADERINGEN

30.09.2014 – AB

??? – Regulier overleg met de wijkwethouder

14.10.2014 – Dorpsoverleg

Nieuwe vergaderdatum voor de werkgroep.

Voorstel: dinsdag 18 november 2014 om 20.00 uur, Korenmolen 90.

Notulist: Gert-Jan Kamphuis

8 september 2014