Verslag vergadering Zorg en Welzijn 23 April 2009

 

Aanwezig 5 personen
Afzeggingen 3 personen

1, We besluiten een item aan de lopende projekten toe te voegen nl.

Ontwikkeling gezondheidscentrum in Harmelen
Hans zal dit projekt gaan trekken en ons van de ontwikkelingen op de hoogte houden .

2. ten aanzien van de ontwikkeling van de Brede School in Harmelen besluiten we dat Chris en Pali, met als dokumentatie de Nieuwsbrieven van de Gemeente Woerden inzake dit onderwerp, verder dit projekt kritisch zullen volgen en ons op de hoogte zullen houden van de ontwikkelingen..

3. Ineke neemt het projekt ontwikkeling van een Centrum voor Jeugd en Gezin in Harmelen op zich.

4.We besluiten vanuit onze commissie een visie te ontwikkelen rond het onderwerp Dorpshuis in Harmelen, maar dan in samenhang met andere zaken rond zorg en welzijn in Harmelen. We willen deze visie dan aanbieden via het Dorpsplatform aan de Raad van de Gemeente Woerden.

5. de volgende vergadering is op 17 september a.s. aanvang 19.30 uur Watermolen 19.

Harmelen , 26 april 2009.

Pieter Battem