Verslag vergadering Zorg en Welzijn 24 april 2006

Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur
Locatie: Oranjepark 41, Harmelen

Aanwezig:

Sjarita Soeknandan, Chris van Nieuwenhoven,Hans Broekhuizen, Pieter Battem, Moniek Verheyen, Ineke Alsem.

Afwezig:

Henk Mackloet, Pali Tielen.

1.Opening:

Sjarita heet iedereen welkom

2.Mededelingen

Pieter:

 • Info: Rijnhoven nieuws.
 • Betrekken bij overleg met gemeente.

Teuny:

 •  hangjongeren Harmelen.

Monick:

 • Skatebaan gaat door.
 • € 30.00,- bij fietscrossbaan.
 • De gemeente (ambtenaar van Eijk) heeft gezegd dat ze meer willen doen voor de jeugd (geld provincie).
 • Voor de jeugd van 12-16 jaar ook bv. Voetbalkooi
 • Hangplek voor jongeren.

Plan: eerst overleggen met jongerenwerker: hoe betrekken we de groep jongeren er zelf bij?
Contactpersoon: Monick.

Sjarita en Monick naar vergadering 23 mei.
Volgende vergadering Commissie Zorg bij Hans Broekhuizen 28 augustus
Dorpsstraat 29.

3.WMO

Gea Gravestein (gemeente)

 • Adviesgroep —> hier in proberen te komen.
 • Klankbordgroep, Ineke gaat hierin participeren namens het werkgroep.
  Contactpersoon: Ineke A.
 • Dorpsplatform: Er waren 50 mensen. Het ging goed.
  Bas Schoor: contactpersoon bij gemeente Woerden.
 • Website: activiteiten uit de werkgroep worden daar ook op geplaatst.

4.Wijkschouw

Wensen over wat er nog niet is.
– Loket breed
– Ontmoetingsplein – recreatie.
Wat is leuk:
– Kieviet (toegangsweg is moeilijk begaanbaar)

5.Idee:

De ruimte benutten onder de nieuwe appartementen, waar eerst het HI zat.
Voorstel: initiatief zelf nemen.

6.Vraag:

Kan Dorpsplatform meedenken over invulling ruimte zoals in HI, Sjarita legt het voor in het bestuur
Volgende Dorpsplatform 23 mei.
Zie schema april 2006.

7.WMO:

IA: contact met Gea Gravestein
Sjarita: koppelt terug met bestuur
IA: koppelt terug met Sjarita/Teuny

Sjarita neemt de punten mee.
– Meedenken over invulling van ruimtes: Sjarita.
– Uitnodiging gesprek jeugd: via jongerenwerkers.
Monick is contactpersoon.

8.Rondvraag:

Wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag