Wijk-BOA’s van Harmelen

//Wijk-BOA’s van Harmelen

Wijk-BOA’s van Harmelen

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) spelen een belangrijke rol in onze maatschappij. Zij sporen bepaalde strafbare feiten op en vullen zo de politie aan bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid. BOA’s hebben officiële opsporingsbevoegdheden die samenhangen met hun functie. Buitengewoon opsporingsambtenaren helpen mee met toezicht houden op de lokale orde en veiligheid. Zij controleren of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen begaan, zoals fout parkeren of milieuregels overtreden.

In Harmelen zijn 2 wijk- BOA’s; Godfried Adamus en Callum Vlasblom zijn vaak in Harmelen en weten wat er speelt.

Voorbeelden van wat u kunt melden bij de BOA’s :
* zwerfafval, vuilniszakken naast containers of overvolle containers
* overlast, schade of vandalisme
* hondenpoep op plaatsen waar dat ongewenst is
* geluidsoverlast

Zij zijn telefonisch bereikbaar op de diensttelefoon via 06 3511 4991 en/of  via mail vlasblom.c@woerden.nl

Voor ernstiger zaken kunt u contact opnemen met de politie via 112 (bij spoed) of (bij geen spoed) 0900 8844

2018-05-15T14:22:33+00:00