Door de raadsgriffie van de gemeente bent u van harte uitgenodigd gast van de raad te zijn op 30 november aanstaande.

Wie zijn de raadsleden en wat doen ze? Hoe verloopt een vergadering? Waarover praat de raad? De gemeenteraad nodigt meerdere malen per jaar inwoners uit om kennis te maken met de raad als ‘Gast van de Raad’. De volgende Gast van de Raad vindt plaats op donderdag 30 november. Namens de gemeenteraad breng ik graag de uitnodiging voor de 30e onder uw aandacht.

Voorafgaand aan de raadsvergadering, rond 18.45 uur, wordt de gast ontvangen door enkele raadsleden en een medewerker van de griffie. Tijdens de ontvangst wordt er verteld over het raadswerk. Wat doet de gemeenteraad? Hoe geeft het raadslid invulling aan zijn/haar raadswerk? Daarna wordt ingegaan op de vergadering van 30 november. Daarbij wordt verteld hoe een raadsvergadering verloopt en welke onderwerpen op de agenda staan. Natuurlijk is er ook volop de gelegenheid om vragen te stellen. Om 20:00 uur kunt u vanaf de publieke tribune de raadsvergadering bijwonen.

De raadsgriffie nodigt u graag uit voor de bijeenkomst van 30 november.

Aanmelden als gast van de raad kan via:
raadsgriffie@woerden.nl of neem contact op met de raadsgriffie via: 0348-428805.